Estetska Hirurgija

Smanjivanje grudi – redukcija (Reduction mammaplasty)

Smanjivanje grudi – redukcija (Reduction mammaplasty)

Smanjivanje grudi - redukciona mamoplastika - je operacija kojom se uklanja višak masnog tkiva grudi, preterana masa žlezdanog tkiva i …

Podizanje grudi – mastopeksija (breast lift surgery)

Podizanje grudi – mastopeksija (breast lift surgery)

Podizanje grudi je metoda estetske hirurgije kojom se podižu opuštene grudi, pre svega uklanjanjem viška kože i zatezanjem okolnog …

Zatezanje stomaka (Tummy Tuck)

Zatezanje stomaka (Tummy Tuck)

Zatezanje stomaka, kod nas često nazvano abdominoplastika, u svetu na engleskom govornom području, Tummy tuck surgery (Abdominoplasty), …

Uvećanje grudi (Breast augmentation surgery)

Uvećanje grudi (Breast augmentation surgery)

Hirurgija uvećanja dojki – Breast augmentation surgery – često kod nas i augmentacija dojki je tehnika koja koristi …

Hirurgija DOJKEJedna od najvažnijih tema (ovde)